Sportloket

Inleiding

Het Sportloket

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in het jaar 2020 het Sportakkoord ondertekend. Dit akkoord is gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van sport voor alle inwoners. Binnen de gemeente worden vele verschillende vormen van sport en beweging aangeboden. Vanuit signaleringen uit verschillende hoeken is de wens naar overzicht en duidelijkheid van deze sport- en beweegmogelijkheden aan het licht gekomen. Deze wens van inwoners, verenigingen en vele andere heeft geleid tot een breed initiatief genaamd: Het Sportloket.

Wat en voor wie

Het Sportloket is er voor iedereen! Niet uitsluitend het individu, de sportorganisatie en de sportvereniging maar ook bedrijven uit verschillende bedrijfstakken en instellingen. Bij het Sportloket kan iedereen terecht voor elke vraag of informatie over sport, beweging en leefstijl.

Uitwerking

Het Sportloket wordt op twee verschillende manieren ingezet, namelijk zowel online als fysiek in de buurt.

Elke donderdag van de week zijn de Buurtsportcoaches te vinden in één van de dorpskernen. Dit is een geschikt moment om in persoon vragen te stellen over en/of te informeren naar sport gerelateerde aspecten. Wilt u meer weten over het Sportloket in de Buurt, klik dan hieronder op Sportloket in de Buurt. 

Op het online Sportloket kunt u snel een duidelijk en helder overzicht vormen van de verschillende sport- en beweegmogelijkheden binnen de gemeente. 

Beweegaanbod in de gemeente

Sportloket in de buurt