Leefstijlakkoord

Preventie akkoord – Een gezamenlijk plan voor preventie

Algemene informatie over het preventieakkoord:

Met z’n alle hebben wij als uiteindelijke doel dat inwoners gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Voor het preventieakkoord is een subsidie beschikbaar zodat initiatieven ook uitgevoerd kunnen worden voor een gezondere leefstijl voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk.

Leefstijlakkoord

Bodegraven-Reeuwijk wil het preventieakkoord direct verbinden met ons lokale sportakkoord. Deze twee akkoorden samen, vormt de algemene naam Leefstijlakkoord Bodegraven-Reeuwijk. Door te kiezen voor leefstijl en voor de term Leefstijlakkoord, gaan we voor een commitment vanuit de gehele samenleving en leggen we verbindingen tussen sport en andere domeinen. 

De aanvraag voor het preventieakkoord van Bodegraven-Reeuwijk is ingediend en goedgekeurd! Dankzij de vele partijen die zich hebben ingezet voor de opbouw van dit project, hebben we mooie doelen kunnen neerzetten. Nu is het tijd voor de volgende stap; het vormen van een stuurgroep en het verdelen van de projecten en de bijbehorende financiële mogelijkheden om onze gezamenlijk opgestelde doelen te kunnen verwezenlijken! 

De thema's waar in 2021 nog op ingezet wordt zijn:

·        Alle sportverenigingen rookvrij

·        Educatief lokaal voedingsprogramma

·        Eenzaamheidsproblematiek verminderen

Stuurgroep preventieakkoord

Met het preventieakkoord zal worden ‘gewerkt’ aan de hand van een stuurgroep. Deze stuurgroep zal minimaal ieder kwartaal bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomst zal er worden gekeken naar de voortgang van projecten en zij beslissen over het financiële plaatje. De stuurgroep kent een vrijwillige deelname. 

Het preventieakkoord is een lokaal akkoord van drie jaar. Het zou dus fijn zijn als leden van de stuurgroep de intentie hebben om drie jaar aanwezig te zijn, maar dit is geen verplichting. Er zal ook ieder jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend, dus ook kan er jaarlijks een nieuwe begroting/verdeling worden gemaakt. 

Verwachting stuurgroep/werkgroep

Voor de stuurgroep worden mensen gezocht die een bijdrage willen leveren aan het verdelen en realiseren van de gestelde doelen voor het lokale preventieakkoord. Hierbij kan aan het volgende worden gedacht:

  • De stuurgroep zal minimaal ieder kwartaal bij elkaar komen om de vordering te bespreken én of beslissingen te nemen. Voor de opstart in 2021 zullen er meer bijeenkomsten plaatsvinden
  • De stuurgroep verdeelt zichzelf in werkgroepen, die zich specialiseren op één bepaald doel
  • Deze groep komt, afzonderlijk van de algemene stuurgroep, met enige regelmaat bij een om het gestelde doel/plan te kunnen realiseren
  • De werkgroep houdt de algemene stuurgroep tijdens overleggen op de hoogte van de vorderingen
  • De stuurgroep verdeelt het budget over de verschillende doelen/werkgroepen
  • De stuurgroep is zelfsturend, (waar nodig/) onder begeleiding van Sport en Welzijn 

Kom jij in de stuurgroep en zorg jij voor de preventieve verandering?!

Interesse om mee te denken aan het preventief inzetten van mogelijkheden binnen Bodegraven-Reeuwijk? Om de meest geschikte stuurgroep te realiseren, ligt de voorkeur bij het creëren van een werkgroep met een zo’n breed mogelijke scala aan diversiteiten. Juist het verschil in achtergrond, visie en kennis zal de stuurgroep tot een succes maken. Waar nodig, kan de situatie zich voor doen dat er geselecteerd wordt om deze diversiteit te kunnen waarborgen. 

Meld je aan door op de knop bestellen te klikken. 

Stuurgroep preventieakkoord

Prijs: GRATIS

Contact

Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk

Vivian van den Herik & Sanne Wouters

Julianastraat 4
2411CV Bodegraven

Downloads

Bestand downloaden