Nieuws

SenW Bodegraven-Reeuwijk is verantwoordelijk voor enkele sportvoorzieningen binnen gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Sinds 2010 beheert en exploiteert SenW Bodegraven-Reeuwijk Sportcentrum De Kuil, Sporthoeve en de gymzaal in Nieuwerbrug. In 2014 zijn de sportaccommodaties De Meerkoet en de gymzaal uit Reeuwijk ook onder beheer van SenW Bodegraven-Reeuwijk terecht gekomen. De sporthallen en gymzalen bieden voor verenigingen en basisscholen ruimte om te kunnen sporten. Tevens biedt het zwembad voldoende sport,  vrijetijdsactiviteiten en scholing voor de consument en ook verenigingen maken gebruik van het zwembad. Met ingang van 2014 coördineert SenW Bodegraven-Reeuwijk de buurtsportcoach activiteiten en geeft uitvoering aan het sport en beweegaanbod in de wijken van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Missie
SenW Bodegraven-Reeuwijk heeft als missie om binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk haar inwoners de gelegenheid te geven, om al of niet in verenigingsverband, te bewegen. In de breedste zin van het woord, hen daarvoor te enthousiasmeren en daarmee hu welzijn te bevorderen. 
 
SenW Bodegraven-Reeuwijk ziet zich als een gemeentelijk Sportbedrijf dat daaraan gerelateerd maatschappelijk onroerend goed beheert en exploiteert op dusdanige wijze dat hoogwaardige en veilige accommodaties beschikbaar zijn, tegen zo laag mogelijke kosten, zowel voor de gebruikers alsook voor de gemeente. SenW Bodegraven-Reeuwijk adviseert over en ondersteunt in praktische zin het door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk opgestelde sport- en welzijnsbeleid.
 
Visie
SenW Bodegraven-Reeuwijk zal, ter uitvoering van haar missie, het volgende beleid hanteren:
 
1. SenW Bodegraven-Reeuwijk is betrouwbaar, integer bedrijf, met een open, klantvriendelijke instelling;
2. SenW Bodegraven-Reeuwijk is pro-actief en dynamisch en anticipeert energiek op nieuw ontwikkelingen;
3. Continu professionaliseren van de medewerkers en de organisatie;
4. Het onderhouden van de langdurige en stabiele relatie met de gemeente Bodegraven-
    Reeuwijk, verenigingen en andere gebruikers;
5. Het versterken van de actieve relatie met buitensport en culturele organisaties binnen 
    Bodegraven-Reeuwijk en waar mogelijk deze uitbreiden;
6. Als ondersteuning aan het gemeentelijk welzijnsbeleid actief samenwerken met andere
    welzijnsorganisaties;
7. Zorgen voor een stabiele en financieel gezonde organisatie;
8. Op en economisch gunstige wijze exploiteren van sporthallen en zwembad De Kuil;
9. Het aanbieden van veilige en hoogwaardige faciliteiten en evenementen; 
10. Het beheren en in voorkomende gevallen exploiteren van maatschappelijk onroerend
     goed.
 
Doel
Een duurzame en gezonde sportwereld in Bodegraven-Reeuwijk met toereikende voorzieningen voor verenigingen, scholen en consumenten. 

 

 

 

 

SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk