Welkom bij SenW

Sport en Welzijn (SenW) Bodegraven-Reeuwijk werkt vanuit de kernwaarden verbinden, actief en ambitie die passen bij de lokale samenleving en opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

'Samen in Beweging'


SenW Bodegraven-Reeuwijk beheert en exploiteert (sport)accommodaties in de verschillende dorpskernen.

Wij zijn het sportloket voor alle inwoners. Sportverenigingen, (welzijn)organisaties, scholen en inwoners kunnen bij ons terecht met al hun (beweeg)vragen. Ons team Buurtsportcoaches zet zich in om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden. Daarnaast zijn zij de verbindende factor tussen verschillende partijen. 

Benieuwd wat wij allemaal doen? Neem een kijkje op onze website. 

Buurtsportcoaches

(Sport)accommodaties

Activiteiten & Evenementen

Sport- en beweegsubsidies

De Rijnkadehaven

Avondvierdaagse

Vacatures

Beweegaanbod in de gemeente

Leefstijlakkoord

Contactgegevens

Facebook