Welzijn op de Recept

Inleiding

Welzijn op recept.

Wanneer gesproken wordt van psychosociale klachten wordt vaak een traditionele benadering toegepast. Dit is niet altijd de oplossing. Welzijn op recept geeft hier een andere twist aan. 

Wanneer klachten spelen als stress, angst, somberheid en/of vermoeidheid ligt de gehele oorzaak niet altijd op medische vlak. Maatschappelijke aspecten spelen hierin ook een rol. Aspecten als het verlies van een baan, eenzaamheid en/of het overlijden van een dierbare. Wanneer iemand lijdt aan psychosociale klachten kan de huisarts een doorverwijzing maken naar een welzijnscoach. Met de welzijnscoach word, middels Welzijn op Recept, gekeken naar gezondheid op basis van álle levensgebieden. Arts-onderzoeker Machteld Huber heeft de werkwijze van Welzijn Op Recept geïntroduceerd. Haar definitie van gezondheid is verweven in het proces. Deze definitie luidt: ‘het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Met de welzijnscoach wordt het leven van de persoon centraal gezet. Op deze manier wordt samen gekeken naar passende zorg voor de betreffende persoon. Welzijn op Recept is een samenwerking tussen huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners, welzijnswerkers, sociaal werkers, beleidsambtenaren en gemeenten. De succesfactor van Welzijn op Recept vormt zich door de persoonsgerichte aanpak waarbij wordt gekeken naar het gehele individu. 

Werkwijze van Welzijn op Recept

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van het model Positieve Gezondheid. Met dit model wordt aan de hand van zes indicatoren de gezondheid van de persoon in kaart gebracht. Deze zes indicatoren zijn: Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. 

Door middel van een spinnenweb word weergegeven hoe de indicatoren zich tot elkaar verhouden. Deze verhouding, oftewel de gezondheid, is het uitgangspunt waarmee wordt gewerkt tussen de persoon en de welzijnscoach. Dit model wordt aan het begin, gedurende en aan het eind van het proces ingezet. Zo wordt de ervaren gezondheid van een persoon van het begin tot het eind duidelijk zichtbaar. 

De rol van de Buurtsportcoach

Wanneer een persoon een doorverwijzing krijgt vanuit de huisarts naar een welzijnscoach wordt de rol van de Buurtsportcoach actief. De Buurtsportsportcoach pland samen met het Sociaal team een intake gesprek in. Binnen dit gesprek zal het model Positieve gezondheid worden gehanteerd om een duidelijk beeld te vormen van de huidige situatie en de (toekomst)wensen. De Buurtsportcoach is vanaf het begin tot het eind aanwezig en betrokken in het proces op het gebied van gezondheid in combinatie met sport/beweging. De exacte invulling van deze rol verschilt per situatie. Zo kan het voorkomen dat er voornamelijk stimulering tot beweging nodig is. Ook kan het voorkomen dat hulp tot het vinden van de juiste beweegaanbieder nodig is of meegaan naar een proefles. Zo kan sport/beweging worden ingezet voor het bereiken van verscheidene (maatschappelijke) gezondheidsdoelen.

De rol van de Buurtsportcoaches gaat verder..

Wanneer blijkt dat meer ondersteuning gewild is, kan een Recept worden toegepast. Met een recept wordt bedoeld een vervolgplan wat meer biedt dan in Welzijn op Recept. Eén van deze recepten is het Sportief Traject. Middels de inzet van het Sportief Traject kan een persoon ontdekken wat hem of haar gelukkig maakt. Meer informatie over het Sportief Traject lees je hier

Contact

SenW Bodegraven-Reeuwijk

Buurtsportcoach Vivian

Julianastraat 4
2411CV Bodegraven

Video