Sportief Traject

Sportief Traject

Inleiding

Sportief Traject.

Het Sportief Traject is één van de recepten ontstaan vanuit Welzijn op Recept. Centraal staat persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en positieve psychologie. Voor het verminderen van psychosociale klachten is het belangrijk naar de gehele gezondheid wordt gekeken. Aandacht wordt besteed aan lichamelijke, psychische en sociaal maatschappelijke omstandigheden. Binnen het Sportief Traject zijn nauwe samenwerkingsverbanden tussen beweeg- en sportaanbieders, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties aanwezig. 

Werkwijze Sportief Traject

Via Welzijn op Recept, de Buurtsportcoach, de huisarts of het Sociaal Team wordt de deelnemer aangemeld. Vervolgens word een intake gesprek, ofwel een doelengesprek, ingepland. Bij dit gesprek zijn de Buurtsportcoach en het Sociaal Team aanwezig. Doelen worden opgesteld en vastgelegd aan de hand van het model Mijn positieve gezondheid (zie afbeelding). Daarnaast wordt een beweegaanbieder vastgelegd en word een contract ondertekend. Door het ondertekenen van het Sportief Traject-contract gaat de deelnemer akkoord met een inspanningsverplichting. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan de beweegaanbieder, de Buurtsportcoach en het Sociaal Team voor inzicht, monitoring en informatie-uitwisseling van de sportparticipatie en voor de archivering van de gegevens. Gedurende het proces worden gesprekken ingepland voor het monitoren van de persoonlijke situatie en de (maatschappelijke- en) sportdoelen. 

De rol van de Buurtsportcoach

Binnen het Sportief Traject wordt sport ingezet als middel voor het behalen van verschillende persoonlijke doelen. Samen met de welzijnscoaches gaat de deelnemer op zoek naar activiteiten waardoor positieve energie wordt aangeboord. Niet alleen bij de opstart van het vinden van een vorm van beweging/sport maar ook bij tijdens het proces en na het proces is de Buurtsportcoach actief aanwezig. Zo wordt alles op alles ingezet om de positieve gezondheid van de deelnemer op de lange termijn vast te zetten.

Contact

SenW Bodegraven Reeuwijk

Buurtsportcoach Vivian

Foto Album

Spinnenweb