Nieuws

Bij Sportcentrum De Kuil is het de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

 • In het zwembad gedeelte van Sportcentrum de Kuil is het dragen van badkleding verplicht. Badkleding is gemaakt van ander materiaal dan reguliere kleding. (uitzondering bij verzoek van docent tijdens de zwemles). Burkinis worden dan ook toegestaan in Sportcentrum de Kuil;
 • Het is verplicht om te douchen voor het zwemmen. Het is niet de bedoeling eindeloos onder de douches te staan. Uitsluitend voor en na het zwemmen.
 • Het is niet toegestaan met buitenschoenen in de zwemzaal te lopen;
 • Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan;
 • Kinderen tot en met 12 jaar, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding en dragen zwemvleugels. Deze volwassenen beschikt over een zwemdiploma(s) en/of goede zwemvaardigheid. In het wedstrijdbad mogen deze kinderen niet in het diepe gedeelte, voorbij de scheidingslijn. *Uitzondering: tijdens het gezinszwemmen op zondagochtend kan er worden geoefend in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad. Uiteraard onder begeleiding van een ouder die zwemvaardig genoeg is! Bezoekers vanaf 12 jaar, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, dienen langer dan 1.60m te zijn voordat er in het diepere gedeelte van het recreatie bad mag worden gezwommen. Deze zwemmers dienen altijd de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. Voor gebruik van het wedstrijd bad (uitzondering gezinszwemmen) moet men altijd zelfredzaam zijn in het water, dat wil zeggen een vorm van zwemdiploma, waaruit blijkt dat zij zich in diep water kunnen redden;
 • In het gehele zwembad zijn zwemvleugels verplicht voor kinderen (en volwassenen) zonder diploma en dienen ouders/begeleiders binnen handbereik van de kinderen te blijven. Uitzondering hierop is tijdens het gezinszwemmen op zondag van 10.00-12.00 uur in het wedstrijdbad als er een volwassene (18+) begeleider bij is. Verder zijn hier geen uitzonderingen op. Ook niet bij de spartel badjes. De zgn. O-bandjes zijn als drijfmiddel en alternatief voor vleugeltjes niet toegestaan;
 • Kinderen (en volwassenen) zonder diploma mogen zich niet in het buitenbad begeven;
 • Glaswerk is in de gehele accommodatie niet toegestaan;
 • Het gebruik van drugs, lachgas en waterpijpen is niet toegestaan in de gehele accommodatie. Alcohol enkel in beperkte mate;
 • Het is niet toegestaan te roken binnen het gebouw;
 • De huisregels en de aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd. Indien nodig kan de toegang voor kortere of langere tijd worden ontzegt. Dit gaat samen met het Vrolijk en Veilig samenwerkingsverband;
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige redenen in of bij de garderobe (kleedruimte) en kluisjes op te houden;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet toegestaan;
 • Buggy's en kinderwagens zijn in de zwemzaal uit oogpunt van hygiëne niet toegestaan;
 • Het maken van foto- en beeldmateriaal in en rondom de kleedkamers en douches is niet toegestaan. Bij constatering wordt te allen tijde de politie ingeschakeld;
 • Het maken van foto- en beeldmateriaal in de gehele accommodatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van betrokken personen;
 • Huisdieren binnen de accommodatie zijn niet toegestaan 

Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het overtreden van de huisregels en bij het plegen, of het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit kan de politie worden ingeschakeld. De toegang tot Sportcentrum De Kuil kan voor korte of lange tijd worden ontzegd. Sportcentrum De Kuil is aangesloten bij Vrolijk en Veilig. Dit houdt in dat ook andere zwembaden die hierbij zijn aangesloten hiervan op de hoogte worden gebracht.

   


SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk