Nieuws

Bij Sportcentrum De Kuil is het de bedoeling dat al onze gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

 • In Sportcentrum De Kuil is het dragen van zwemkleding verplicht (met uitzondering van ouders die begeleider zijn van kinderen met een diploma);
 • Abonnementhouders dienen ten alle tijde, bij ieder bezoek, vooraf hun abonnement te tonen;
 • Het is verplicht om te douchen voor het zwemmen;
 • Het is niet toegestaan met buitenschoenen in de zwemzaal te lopen;
 • Hardlopen in de zwemzaal is niet toegestaan;
 • Kinderen tot en met 12 jaar, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die beschikt over een zwem-diploma(s) en goede zwemvaardigheid;
 • In het gehele zwembad zijn zwemvleugels verplicht voor kinderen zonder diploma en dienen ouders/begeleiders binnen handbereik van de kinderen te blijven;
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen zich niet in het buitenbad begeven. De ligweide is wel toegestaan;
 • Glaswerk is in de gehele accommodatie niet toegestaan;
 • Het is niet toegestaan te roken binnen het gebouw;
 • De huisregels en de aanwijzingen van het personeel dienen te alle tijde opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd. Indien nodig kan de toegang voor kortere of langer tijd worden ontzegt;
 • De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Het is niet toegestaan zich zonder geldige redenen in of bij de garderobe (kleedruimte) en kluisjes op te houden;
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet toegestaan;
 • Buggy’s en kinderwagens zijn in de zwemzaal uit oogpunt van hygiëne niet toegestaan;
 • Het maken van foto- en beeldmateriaal is in de gehele accommodatie niet toegestaan. Bij constatering wordt ten alle tijde de politie ingeschakeld;
 • Het gebruik van waterpijpen/lachgas is in onze accommodatie niet toegestaan.

 

Met het betreden van onze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het overtreden van de huisregels en bij het plegen, of het vermoeden van het plegen van een strafbaar feit kan de politie worden ingeschakeld. De toegang tot Sportcentrum De Kuil kan voor korte of lange tijd worden ontzegd. Sportcentrum De Kuil is aangesloten bij Vrolijk en Veilig. Dit houdt in dat ook andere zwembaden die hierbij zijn aangesloten hiervan op de hoogte worden gebracht.

 

   

 


 

SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk