Directeur-Bestuurder - Sanne Wouters

Voor (algemene) vragen en informatie over Sport en Welzijn kunt u terecht bij Sanne Wouters, ook voor uw vragen betreffende sportstimulering (Buurtsportcoaches) kunt u bij haar terecht. 

sanne.wouters@senw-br.nl

06-34880028