Buurtsportcoaches

Inleiding

De Buurtsportcoaches van SenW Bodegraven-Reeuwijk zijn hét aanspreekpunt voor vragen over sporten en bewegen voor sportaanbieders, instanties en bewoners in de gemeente. Zij zijn de verbinder tussen verschillende partijen om een zo passend mogelijk sport en beweegaanbod te creëren voor alle inwoners. Met als doel iedereen in beweging te krijgen en te houden.

Samen in beweging.

De inwoners van onze gemeente in beweging krijgen doen de buurtsportcoaches door veel partijen met elkaar te verbinden. Samenwerkingen tussen bestaande sportorganisaties, verenigingen, het sociaal team en welzijnsorganisaties.

Anderzijds organiseren zij aanvullende activiteiten voor groepen waar op dit moment geen passend aanbod voor is.

 

 

Het Team

Dit doen wij

Partners