Nieuws

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Maar we mogen weer binnen sporten vanaf 1 juli 2020! De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.

Wat betekent dat de sportaccommodaties van SenW open gaan. Wij als organisatie doen onze uiterste best dit zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen voor ieder, maar dit kan alleen met medewerking van onze huurder. Daarom hebben wij enkele richtlijnen op papier gezet. Deze zijn voortgekomen uit het protocol van NOC*NSF. (let op deze kan gewijzigd worden).

In dit protocol lichten wij nog wat maatregelen uit, die van groot belang zijn in onze accommodaties:

Let op: SenW faciliteert in de accommodaties de looproutes en zorgt voor hygiëne mogelijkheden. Echter ligt de verantwoordelijkheid van het naleven van de maatregelen ligt bij de huurder. Eventuele sancties / boetes vanuit de handhaving zijn dan ook voor rekening van de huurder.

Klik hier voor het protocol voor de binnensportaccommodaties. 

SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk