Nieuws

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van SenW Bodegraven-Reeuwijk en is uitsluitend bedoeld voor het verstrekken van algemene informatie. SenW Bodegraven-Reeuwijk besteedt uiterste zorg aan een zo actueel en correct mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gegevens van deze website mogen alleen worden gepubliceerd of overgenomen worden na voorafgaande schriftelijke toestemming van SenW Bodegraven-Reeuwijk en uitsluitend met bronvermelding.

SenW Bodegraven-Reeuwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website. Via deze website kunt u zich aanmelden voor activiteiten. De gevraagde persoonsgegevens worden met respect voor uw privacy behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld. Regelmatig worden er van onze activiteiten foto’s gemaakt voor onze website. Indien u daar bezwaar tegen hebt dient u dat van te voren aan te geven. Op of via de site kan u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. SenW Bodegraven-Reeuwijk beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over die informatiebronnen en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiks­gemak.

 

SenW BR - Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk